Oriolus chinensis - European Golden OrioleOriolus Oriolus - Eurasian Golden Oriole